zapisy

Zapisy do Przedszkola „Koci-Łapci” trwają przez cały rok kalendarzowy (według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania miejsc.).

Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu: +48 513338007 lub e-mailowo: kontakt@przedszkole-kocilapci.pl

Po uiszczeniu przez Rodziców opłaty wpisowej na rachunek bankowy Przedszkola oraz podpisaniu umowy dziecko zostaje wpisane na listę.

Zajęcia adaptacyjne odbywają się po uiszczeniu opłaty wpisowej i podpisaniu umowy.