żłobek

Opieka nad dziećmi w wieku od 12 miesięcy do 2,5 lat prowadzona jest w oparciu o program edukacyjny „Zabawy fundamentalne”.
Jest to kompleksowy program wszechstronnego wspierania rozwoju oparty na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Zgodnie z nią rozwijamy w naszych podopiecznych następujące inteligencje:
inteligencję werbalną – poprzez m.in. słuchanie opowiadań, czytanie książek, gry słowne, tworzenie historyjek,
inteligencję matematyczno-logiczną – poprzez gry logiczne, rozwiązywanie zagadek i problemów logicznych, stawianie pytań,
inteligencję wizualno-przestrzenną – poprzez tworzenie rysunków i innych prac graficznych (wyklejanki, modelarstwo), oglądanie dzieł sztuki,
inteligencję fizyczno-kinestetyczną – poprzez ćwiczenia ruchowe, gimnastykowanie się, zabawy wspomagające refleks, taniec, dotykanie, rozpoznawanie kształtów, faktur,
inteligencję muzyczno-rytmiczną – poprze klaskanie do rytmu piosenek, rozpoznawanie melodii, śpiewanie, wymyślanie melodii, słuchanie muzyki, relaksowanie się przy muzyce,
inteligencję interpersonalną – poprzez uczenie się w parach, grupach, zabawy i ćwiczenia interpersonalne, pełnienie różnych ról w grupie,
inteligencję intrapersonalną – poprzez obserwację swoich emocji, uczuć, myśli, snucie marzeń, udział w zajęciach z psychologiem.